Het sleutelwoord is betrokkenheid

Verschenen in Liever Elisabeth - door Ron Maijen

Lowie van Gorp is vader van zes kinderen. Eén daarvan leeft niet meer. Zijn dochter Guusje overleed in 2011 op tienjarige leeftijd aan kanker. Lowie schreef hierover in zijn weblog en zijn boek KanjerGuusje. Over de zorgverlening die zijn familie ervoer geeft hij nu lezingen, genaamd ‘Zij maakten het verschil’.

‘Zij maakten het verschil’ is een ode aan artsen en verpleegkundigen. Voor goede luisteraars bevat Lowies verhaal – net als zijn boek - niettemin ook tal van praktische adviezen, zowel voor professionele zorgverleners als voor vrienden en bekenden van families met een doodziek kind. Hij weet uit eigen ervaring waar deze mensen wel of geen behoefte aan hebben. Dat zijn soms totaal andere dingen dan wat omstanders zelf bedenken. Hoe goedbedoeld ook.

Help
Lowie: “Vanaf het moment dat wij ‘kanker’ hoorden, speelde onze wereld zich af in een coconnetje. Met mijn lezingen hoop ik handvatten te geven aan mensen die zorg dragen voor families die zoiets overkomt, of op een andere manier graag iets voor hen willen betekenen. Het sleutelwoord is betrokkenheid, zowel in woord als gebaar. Luister. Help. Ook met simpele, schijnbaar weinig relevante dingen: met de hond wandelen, een fiets repareren. Laat zien dat je de ander ziet. Het zieke kind, de ouders, maar ook de broers en zussen. Zorg dat de getoonde interesse overkomt. Neem zorgen uit handen voor zaken waar die familie op dat moment niet aan toekomt. Wat ik zelf heel fijn vond, waren mensen met concrete voorstellen. Als je aan me vroeg ‘kan ik iets voor jullie doen’, dan kon ik zelf toch niets verzinnen. Ik was alleen met Guusje bezig. Eén vader verzamelde op eigen initiatief haar vriendinnen en nam ze mee op bezoek. Guusje vond het prachtig. Zelf was ik daar toen niet opgekomen.”

Helderheid
Lowie vindt heldere communicatie een absolute voorwaarde voor goede hulp. Hij geeft een aantal tips: “Wij vonden het fijn als dokters en verpleegkundigen precies vertelden wat ze deden. Ons meenamen in het proces. Leg uit wat er voor onze ogen gebeurt, wie wie is, wat ze doen en wanneer. Vertel ons welke voorzieningen en onkostenvergoedingen er bestaan. Tip twee: wees proactief. Er bestaat geen checklist waarop staat waar je als familie met een doodziek kind allemaal mee te maken krijgt. Er is nog veel waar je als betrokkene zelf achter moet komen of naar op zoek moet. Tip drie: vraag! Zowel als hulpverlener, vriend als bekende. Anders vul je zaken zelf in en creëer je obstakels tussen jezelf en ons die niet bestaan. We zijn blij met jullie betrokkenheid, zelfs op momenten dat we dat even niet goed kunnen laten merken.”


Lowie geeft zijn lezing ‘Zij maakten het verschil’ op woensdag 27 maart in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De avond begint om 19.30 uur met een ontvangst in de aula (route 73). Na de lezing is er een informele nazit tot ongeveer 22.15 uur. Lowie beantwoordt dan vragen. Medisch informatiespecialist en nachtburgemeester van Tilburg Godelieve Engbersen vraagt daarna aandacht voor het thema rouw.

Aanmeldingen voor deze avond zijn welkom op: http://www.elisabeth.nl/formulieren/inschrijfformulier. Deelname is gratis. Lowies boek KanjerGuusje is die avond ook te koop. Het is daarnaast verkrijgbaar bij alle grote boekhandels (ISBN 9789081849005) en bestelbaar via bestel@kanjerguusje.nl. Je krijgt dan een gesigneerd exemplaar met een persoonlijke boodschap van Lowie.