Over mijn passie: uitvaartverzorging

In het volgende interview vertel ik over mijn passie: uitvaartverzorging.


‘Leven doe je op jouw manier, afscheid nemen ook’
  
Zorgvuldig zijn, aanvoelen wat ‘juist’ is, op het goede moment. Aangevuld met treffende adviezen die passen bij de persoon. Dat is het uitdagende aan uitvaartzorg. Afscheid nemen van een dierbare vereist een behoorlijke emotionele inspanning. En toch moeten, kort na iemands overlijden, moeilijke beslissingen worden genomen. Iemand die houvast kan bieden is Lowie van Gorp, die in augustus met zijn onderneming naar buiten trad.

Door Maarten Liebregts

Meer dan een uitvaart alleen
Kunnen luisteren, onbewust inschatten hoe familie en vrienden in verhouding tot elkaar leven en hoe ze kijken naar de overledene. En vervolgens daar een juiste sturing aan geven. Een lastige taak voor Lowie van Gorp. Echter, zijn kennis (en persoonlijke ervaring) brengt nabestaanden een stapje in de goede richting.

Van Gorp is in het verleden werkzaam geweest in het onderwijs en in de automatisering, waar hij diverse presentaties gaf op zakelijk gebied. Kortom, spreken in het openbaar is hem nooit vreemd geweest. Dat spreken nam de afgelopen jaren een persoonlijke wending aan, toen zijn dochter Guusje overleed. Gedurende de ziekteperiode van zijn dochter schreef hij zijn gevoelens van zich af in een blog, later gebundeld in een boek. Daarover gaf hij lezingen.

“Opmerkelijk blijft dat ik na Guusjes dood door ben gegaan met bloggen. Het is misschien een manier geweest om mijn dochter blijvend te laten verweven in ons leven, ook al is ze er niet meer,” legt Van Gorp uit. De nadruk in de benadering van Van Gorp uitvaartzorg ligt daarom niet alleen op de uitvaart zelf, maar op het hele proces. “Van verzorging tot ver na de afscheidsdienst.”

Mogelijkheden
Om een persoonlijke uitvaart mogelijk te maken, tracht Van Gorp de zorg daaromheen dragelijk te maken. Daarbij baant hij met regelmaat een weg buiten het geplaveide pad. “Mensen beseffen vaak niet dat het lichaam op andere plekken opgebaard kan worden dan in een rouwcentrum of thuis. In de omgeving zijn zalen, soms zelfs horecazaken, bereid om hun medewerking te verlenen. Hetzelfde geldt voor de afscheidsdienst. Je hoeft niet te kiezen tussen crematorium of kerk.”

Aan uitvaartzorg zitten kosten verbonden. Misschien wel het laatste waar je in een heftige periode aan denkt. Van Gorp hanteert een duidelijk, open beleid in zijn werk en stelt puntsgewijs een kostenbegroting op. Met andere woorden: u weet precies waar u aan toe bent, voordat de uitvaartzorg wordt voortgezet.

“Ik stel me dienstbaar op gedurende de hele rouwperiode. Vanaf de verzorging van het lichaam tot en met omgang met verlies, weken na de uitvaart. Met het oog op een waardige dienst assisteer ik de families en vrienden met het regisseren ervan. Wil er iemand spreken, welke muziek, hoe wordt de dienst opgebouwd, welke kist, begraafplaats: wat past bij de overledene? Het gesprek is gedurende het hele proces van belang.”

Contact
Lowie van Gorp heeft een duidelijke missie. Een overlijden komt altijd onverwachts. Goede zorg is dan direct gewenst. Vandaar dat Van Gorp dag en nacht bereikbaar is op 0416-851405.